PL
EN

Umowy wdrożeniowe na systemy IT - II edycja

To cykl spotkań wprowadzających w tematykę umów wdrożeniowych. W całości bazuje na łącznie ponad 40 latach praktyki i doświadczeń dwóch prowadzących – Marcina Maruty i dr Zbigniewa Okonia. Dostarcza unikatową wiedzę, niedostępną w żadnych opracowaniach, pogłębioną o omówienie konkretnych przykładów biznesowych oraz materiały pomocnicze dla uczestników.
Wejdź do portalu →
Umowy wdrożeniowe i związany z nim serwis systemów informatycznych to fundament prawa nowych technologii. Możemy zachwycać się nowopowstającymi rozwiązaniami IT i dyskutować o problemach, które generują – bo jest o czym! – ale dla naszych klientów kwestią absolutnie kluczową jest po prostu wdrożenie i zapewnienie poprawnego działania programu. We własnej infrastrukturze bądź w chmurze. A taka operacja to duże wyzwanie w świetle przepisów kodeksu cywilnego, niedopasowanego do takich przedsięwzięć. Do tego dochodzi praktyka rynku, zwyczaje, znajomość metodyk i często bardzo indywidualne wymagania klienta. O tym będziemy rozmawiać i dzielić się doświadczeniem.
Pracujemy nad takimi umowami od lat dziewięćdziesiątych, braliśmy udział w setkach projektów – i nadal nas ciekawią, i nadal nas zaskakują. Zapraszam!” – Marcin Maruta

Prowadzący

image
Marcin Maruta
image
Zbigniew Okoń
image
Damian Gudel
Program w całości prowadzi i koordynuje Marcin Maruta, radca prawny, partner zarządzający kancelarią Rymarz Zdort Maruta, który nadzoruje kontrakty informatyczne oraz dr. Zbigniew Okoń, partner kancelarii Rymarz Zdort Maruta odpowiedzialny za praktykę własności intelektualnej i przemysłowej oraz Damian Gudel - partner w departamencie procesowym kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Mecenas Maruta jest od szeregu lat wskazywany jako czołowy polski ekspert od prawa IT, mecenas Okoń jest liderem w obszarze IP. Obaj działają aktywnie na rynku doradztwa prawnego od ponad 20 lat, realizując kilkadziesiąt projektów rocznie. Damian Gudel jest adwokatem, specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych sporów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż oraz największych polskich instytucji publicznych.

Program

W jego ramach omówimy nie tylko problemy prawne, ale także specyfikę umów IT i biznesowe wyzwania naszych klientów. Program składa się z 7 sesji tematycznych i 1 spotkania specjalnego:
expand_less
expand_more
I. 07.11.2023 - Rynek umów TMT, oczekiwania klientów, oferta rynku, najbliższa przyszłość i nowe usługi – wdrożenia chmurowe, SaaS, regulacje
 • Charakterystyka i znaczenie umów wdrożeniowych z punktu widzenia przedsiębiorstw, kluczowe ryzyka biznesowe związane z wdrożeniami.
 • Trochę statystyk dlaczego wdrożenia się nie udają (i jaka jest skala problemu).
 • Zjawisko vendor‑lockin i jego wpływ na sytuację prawną i faktyczną przedsiębiorstw.
 • Modele „pełna kastomizacja” vs „standard”.
 • Modele zarządzania zasobami IT – on‑premise, outsourcing, chmura.
 • Czy chmura zabije negocjowanie umów?
 • Technologiczne regulacje a umowy wdrożeniowe – nowy strumień usług prawnych.
expand_less
expand_more
II. 14.11.2023 - Przedmiot umowy, metodyki i zarządzanie projektem (use case: agile a dzieło)
 • Umowa wdrożeniowa ‑ między dziełem a usługą. Kilka zagadnień czysto konstrukcyjnych i szereg wyzwań praktycznych.
 • Przegląd metodyk (waterfall, agile, rozwiązania pośrednie) i ich wpływ na kwalifikację umowy. Praktyka rynkowa.
 • Agile w modelu dzieła, czyli godzenie niemożliwego.
 • Opis przedmiotu wdrożenia – co wiemy na etapie RFP, negocjacji, po podpisaniu umów. Rola analizy wdrożeniowej i „rewolucja” podejścia zwinnego (agile).
 • Dobre praktyki doprecyzowania / uzupełniania przedmiotu wdrożenia.
 • Świadczenia dodatkowe związane z wdrożeniem – gwarancje, serwis, licencje, przeniesienie praw, sprzedaż sprzętu, hosting / kolokacja.
expand_less
expand_more
III. 21.11.2023 - Własność intelektualna w projektach wdrożeniowych (use case: negocjacje licencji megavendorów)
 • Oprogramowanie dedykowane, standardowe, systemowe, kastomizacje – kiedy co stosować, jak opisać i rozgraniczyć, kiedy nabywać prawa, a kiedy wystarczy licencja.
 • Zabezpieczenie niezbędnego zakresu uprawnień dla zamawiającego, ryzyko vendor lock‑in.
 • Licencje megavendorów – specyfika kluczowego komponentu wielu wdrożeń.
 • Oprogramowanie tworzone w metodykach zwinnych (Agile): chwila przejścia praw/udzielenia licencji, zachowanie formy umowy.
 • Pułapki „utworów przyszłych”, regulacje związane z serwisem i rozwojem systemu.
 • Skutki prawne udziału zamawiającego w powstaniu systemu (kiedy zamawiający staje się współtwórcą).
 • Zabezpieczenie dostępu do kodu źródłowego, repozytoria, escrow.
expand_less
expand_more
IV. 28.11.2023 - Odbiory, serwis, rozwój systemu (use case: konstrukcja umów SLA)
 • Przedstawienie do odbioru, testy, odbiór, okres stabilizacji, zasady definiowania wad w umowie wdrożeniowej, wady istotne i nieistotne w procedurze odbioru wdrożenia, odbiory warunkowe.
 • Odbiór a wynagrodzenie – T&M, ryczałty, metody pośrednie, płatności za etapy, częściowe odbiory, pomysły „zwinne” – dzielenie ryzyka i sukcesu.
 • Po odbiorze ‑ serwis producenta aplikacji standardowej, serwis „indywidualny”, serwis „powdrożeniowy”. Relacja serwisu do gwarancji i rękojmi. Okres stabilizacji jako część wdrożenia.
 • Serwis w modelu SLA, pułapki wadliwie skonstruowanego SLA.
 • Rozwój powdrożeniowy.
expand_less
expand_more
V. 05.12.2023 - Odpowiedzialność i kary umowne, rozwiązania alternatywne (use case: limitowanie kar i odpowiedzialności)
 • Odpowiedzialność dostawcy za wady fizyczne przedmiotu wdrożenia: pojęcie usterki i wady fizycznej, znaczenie podziału na wady istotne i nieistotne, skutki odbioru dla zakresu i podstaw odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność firmy wdrożeniowej za wymiarowanie i poprawną konfigurację systemu: odpowiedni sprzęt, wydajność, włączenie płatnych opcji, naruszenie metryk licencyjnych.
 • Sztuka kar umownych, kary standardowe i niestandardowe. Przykłady z projektów.
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, praktyka rynku, realia sporów przy ograniczeniu szkód do strat (wyłączenie utraconych korzyści).
 • Granice swobody modyfikowania zasad odpowiedzialności w umowach wdrożeniowych.
 • Czy warto walczyć o odszkodowania?
 • Modele alternatywne do „odpowiedzialności prawnej”.
expand_less
expand_more
VI. 12.12.2023 - Zakończenie umowy wdrożeniowej (use case: odstąpienie częściowe)
 1. Zakończenie współpracy – rozwiązania ostateczne vs kontynuacja projektu samodzielnie / z innym wykonawcą.
 2. Odstąpienie vs wypowiedzenie. Wpływ kwalifikacji umowy.
 3. Odstąpienia ze skutkiem wstecznym, odstąpienia częściowe, zasady i przykłady modyfikowania przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Rozwiązanie umowy w modelach zwinnych (agile).
 5. Bezpośrednie i pośrednie koszty zakończenia współpracy – na co zwracać uwagę.
 6. Wypowiedzenie umów serwisowych.
 7. Minimalizacja strat: efekty prac w toku, exit plan.
expand_less
expand_more
VII. 19.12.2023 - Spory i procesy (use case: współpraca z biegłymi)
 • Genezy sporów.
 • Wdrożenie na ścieżce krytycznej.
 • Przygotowanie do sporów.
 • Taktyka procesowa i przebieg postępowania.
 • Biegły – „zło konieczne”?
 • Doświadczenia z postępowań sądowych związanych z IT
 • Negocjacje, mediacje i ugody.

Dla uczestników

Siedem sesji tematycznych
120 minutowe spotkania w każdy wtorek tygodnia. Podczas spotkań będziemy na bieżąco odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu.
Dwie sesje Q&A
pierwsza w połowie programu, druga na jego koniec. W trakcie sesji odpowiemy na zebrane pytania, na które nie odpowiedzieliśmy podczas spotkań.
Dedykowana platforma
każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy użytkownika, gdzie znajdzie materiały edukacyjne, nagrania spotkań oraz informacje organizacyjne.
Certyfikat i punkty szkoleniowe honorowane przez Izby
uczestnicy programu będą dysponowali znakiem jakości w formie certyfikatu wystawionego przez organizatora (Maruta Consulting), wspieranego merytorycznie przez jedną z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie (Rymarz Zdort Maruta).
Realizacja w formie on-line
bez konieczności poświęcania weekendów i planowania wyjazdów. Całość na platformie Zoom.

Informacje organizacyjne

Program realizowany będzie w terminie od 7 listopada do 19 grudnia 2023 r. Zajęcia odbywać się będą online w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00-16:30 (po każdym spotkaniu, jeszcze przez 30 minut, będziemy odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu). Wszystkie materiały, w tym nagrania spotkań, znajdą się na dedykowanej platformie, do której dostęp uzyskają uczestnicy programu w trakcie jego trwania i 90 dni po jego zakończeniu.

Koszt udziału i rejestracja

Koszt udziału wynosi 2950 zł netto przy zapisie do 15 października, a 3490 zł netto po tym terminie*. Obsługę programu koordynuje Maruta Consulting sp. z o.o. przy merytorycznym wsparciu kancelarii Rymarz Zdort Maruta. *Dodatkowy rabat cenowy – jeśli jesteś uczestnikiem naszych poprzednich inicjatyw, zapytaj o specjalny rabat cenowy: kontakt@edulaw.pro.Aby się zapisać należy wypełnić i przesłać poniższy formularz.

Pytania i odpowiedzi

expand_less
expand_more
Czy to program tylko dla prawników?
Nie limitujemy dostępu do programu, ale w odróżnieniu od szeregu innych naszych aktywności, ten pomysł dedykowany jest głównie dla prawników. Bez określonej wiedzy teoretycznej, część wątków może być niezrozumiała. Nikogo nie zniechęcamy, ale to rozbudowany i przemyślany projekt z jasną grupą docelową.
expand_less
expand_more
Czy mogę zapisać się tylko na wybrane tematy?
Nie, program traktujemy jako całość, a naszą ideą i ambicją jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, pozwalającej na oferowanie klientom nowych usług. Tematyka umów wdrożeniowych na systemy IT wymaga szerszego kontekstu, który gwarantuje przejście całego programu.
expand_less
expand_more
Jak mogę rozliczyć płatność za program?
Wypełniając poniższy formularz rejestracyjny uczestnik dokonuje wyboru formy płatności. Do dyspozycji ma:
 • przelew tradycyjny (po rejestracji na stronie, na wskazany adres e‑mail zostanie wysłana proforma, wystawiona na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku pytań lub konieczności zmiany danych do faktury, należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e‑mail: kontaktr@edulaw.pro. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma fakturę VAT), lub
 • płatność online (po rejestracji na stronie, Uczestnik zostanie przekierowany na stronę z podziękowaniem, na której zamieszczony będzie link do serwisu płatności online, gdzie dokonuje wyboru opcji płatności np. kartą, przekierowanie bankowe czy blik. Po zaksięgowaniu przelewu, na adres e‑mail wskazany w zgłoszeniu, zostanie wysłana faktura VAT).
contact_support
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zapraszamy do kontaktu na:kontakt@edulaw.pro

Formularz rejestracyjny

Organizatorem programów edukacyjnych oraz administratorem danych osobowych zgromadzonych w ich trakcie jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją poszczególnych wydarzeń oraz w celach statystycznych.W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych, administratorem danych osobowych jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie treści marketingowych będą przetwarzane w celu kierowania do nich treści marketingowych wskazanym kanałem komunikacji, w tym poprzez profilowanie dokonane na podstawie analizy ich preferencji.Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.