PL
EN

Własność intelektualna w kontraktach IT - II edycja

To już II edycja autorskiego programu rozwoju kompetencji w zakresie prawa nowych technologii i prawa własności intelektualnej. W całości bazuje na łącznie ponad 40 latach praktyki i doświadczeń dwóch prowadzących – Marcina Maruty i dr. Zbigniewa Okonia. Dostarcza unikatową wiedzę niedostępną w żadnych opracowaniach, pogłębioną o omówienie konkretnych przykładów biznesowych oraz materiały pomocnicze dla uczestników, jak np. wzory klauzul.
Ten program to także wsparcie Państwa biznesu. Omówimy typowe problemy klientów i rekomendowane rozwiązania. Podzielimy się doświadczeniem, jakie usługi warto oferować, jak przygotować się do ich świadczenia, jak je opisać i prezentować klientom. Zdobędziecie Państwo nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także biznesowe know-how. Serdecznie zapraszamy!
– Marcin Maruta i Zbigniew Okoń

Prowadzący

image
Marcin Maruta
image
Zbigniew Okoń
Program jest w całości prowadzony i koordynowany przez Marcina Marutę, radcę prawnego, założyciela kancelarii Maruta Wachta, nadzorującego kontrakty informatyczne oraz dr. Zbigniewa Okonia, partnera kancelarii odpowiedzialnego za dział własności intelektualnej i przemysłowej.Mecenas Maruta jest od szeregu lat wskazywany jako czołowy polski ekspert od prawa IT, mecenas Okoń jest liderem w obszarze IP. Obaj działają aktywnie na rynku doradztwa prawnego od ponad 20 lat, realizując kilkadziesiąt projektów rocznie. Czytaj więcej o prowadzących: Marcin Maruta Zbigniew Okoń.

Program

W jego ramach omówimy nie tylko problemy prawne, ale także specyfikę umów IT i biznesowe wyzwania naszych klientów. Program składa się z 8 sesji tematycznych i 1 spotkania specjalnego:
expand_less
expand_more
I. 04.04.2023 - Kluczowe problemy własności intelektualnej w kontraktach IT
 • Szybkie spojrzenie na rynek projektów IT na świecie i w Polsce. Systematyka projektów okiem doradcy prawnego. Rola IP we współczesnym biznesie technologicznym.
 • Ochrona w prawie autorskim: kilka zasad ogólnych plus szczególne zasady dotyczące programów komputerowych. Co działa, a co nie działa, jak powinno.
 • Nie tylko prawo autorskie: ochrona oprogramowania jako tajemnicy przedsiębiorstwa, patenty na program. Znaczenie praw własności przemysłowej. 
 • IP w umowach IT – kiedy i jak: wdrożenie, serwis, rozwój, nabycie oprogramowania standardowego, cloud computing, aplikacje dla urządzeń mobilnych.
expand_less
expand_more
II. 11.04.2023 - Obrót oprogramowaniem, część 1: obowiązujące prawo, teoria i doktryna
 • Umowy w prawie autorskim: różnice między umowami licencyjnymi i przenoszącymi prawa, prawna kwalifikacja umów, dopuszczalność zawierania innych umów dotyczących praw autorskich (dzierżawa, użyczenie, zastaw)
 • Niedopasowane regulacje: lepsza pozycja kontraktowa „twórcy”, wynagrodzenia autorskie, znaczenie autorskich praw osobistych, wpływ dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
 • Umowy licencyjne: licencja jako preferowany typ umowy, skutki licencji wyłącznej i niewyłącznej, sublicencje
 • Szczególne zasady dotyczące programów komputerowych
expand_less
expand_more
III. 18.04.2023 - Obrót oprogramowaniem, część 2: kluczowe konstrukcje
 • Przedmiot umowy: jakie znaczenie ma forma pisemna, co zmienia tworzenie oprogramowania na zamówienie, problem umów rozwojowych i serwisowych
 • Źródło największych problemów, czyli autorskie prawa majątkowe i pola eksploatacji: zakres autorskich praw majątkowych, czym są pola eksploatacji (i dlaczego często błędnie je rozumiemy), wymóg umownej specyfikacji pól eksploatacji
 • Reguły interpretacji postanowień umowy: kiedy umowę interpretujemy „na korzyść twórcy” i co to w praktyce oznacza
 • Zakres autorskich praw majątkowych a przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych: wpływ na treść umowy, jakie pola eksploatacji w obrocie programami komputerowymi, jak radzić sobie z elementami innymi niż programy komputerowe
expand_less
expand_more
IV. 25.04.2023 - Obrót oprogramowaniem, część 3: praktyka, pułapki i sposoby ich unikania
 • Pola eksploatacji: dlaczego nie należy kopiować przepisów ustawy, problemy zbyt szczegółowych i zbyt ogólnych postanowień umownych.
 • Prawa zależne: wykonywanie praw zależnych a korzystanie i rozporządzanie opracowaniem, przeniesienie czy udzielenie zezwolenia
 • Okres obowiązywania umowy licencyjnej, zasady dotyczące wypowiedzenia,  ryzyko wypowiedzenia umowy licencyjnej przez licencjodawcę, skutki wypowiedzenia w świetle przepisów prawa, dopuszczalność kontraktowego ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej
 • Dostęp do kodu źródłowego, wymogi prawne, depozyt kodu, skutki upadłości dostawcy rozwiązania IT
expand_less
expand_more
V. 09.05.2023 - Licencje dużych dostawców – praktyka rynkowa i pułapki
 • Licencje „megavendorów” czyli duże rozwiązania IT, z narzuconymi warunkami prawnymi. Czy i kiedy warto je negocjować. Problem warunków standardowych na stronach www.
 • Jak czytać i rozumieć licencje dużych dostawców: modele dystrybucji, rodzaje umów i metryki licencyjne. Czym jest subskrypcja oprogramowania.
 • Licencje w grupach kapitałowych: szeroka definicja klienta, świadczenie usług na rzecz spółek z grupy, sublicencjonowanie
 • Szczególne sposoby zawierania umów: licencje „click wrap”, uruchomienie, instalacja / akceptacja. Ocena skuteczności, konsekwencje podważania skutecznego zawarcia umowy
 • Audyty licencyjne – podstawy
 • Prawo właściwe: umowy pod prawem obcym, skutki wyboru prawa właściwego, zakres stosowania przepisów prawa polskiego
expand_less
expand_more
VI. 16.05.2023 - Alternatywne rozwiązania w obrocie oprogramowaniem
 • Rozwiązanie zaawansowanie: współtwórczość, nabycie udziału w prawie autorskim, wspólność autorskich praw majątkowych, umowa o zarząd wspólnym prawem.
 • Nie zawsze potrzebujemy umowy: „legalny posiadacz” programu komputerowego, zakres dozwolonych czynności, praktyczne zastosowania
 • „Używane” oprogramowanie: charakterystyka „używanego” oprogramowania, warunki legalności transakcji, modele licencyjne zweryfikowane w orzecznictwie
 • Chmura, czyli Software as a Service – kwalifikacja umów SaaS (czy i kiedy potrzebna jest licencja), pułapki umów SaaS
expand_less
expand_more
VII. 23.05.2023 - Licencje Open Source
 • Open Source: definicje, praktyka, Open Source a Creative Commons
 • Licencje “copyleft” i “non‑copyleft”: znaczenie rozróżnienia, różny zakres klauzuli „copyleft” („weak”, „strong” i „network protective”), kiedy aktywuje się klauzula „copyleft”
 • Uprawnienia użytkownika w licencjach Open Source: zakres zezwolenia dla użytkownika, możliwość wykorzystania w komercyjnych projektach, wpływ umów serwisowych komercyjnych dostawców.
 • Kluczowe obowiązki w licencjach Open Source: zachowanie warunków licencyjnych, obowiązek udostępnienia kodu źródłowego, informowanie o wykorzystaniu oprogramowania Open Source
expand_less
expand_more
VIII. 30.05.2023 - Odpowiedzialność w umowach IP
 • Odpowiedzialność dostawcy za wady prawne oprogramowania: czym jest wada prawna, odpowiedzialność za wady prawne w k.c., odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa autorskiego.
 • Odpowiedzialność użytkownika za przekroczenie zakresu dozwolonego użycia oprogramowania: naruszenie umowy czy naruszenie prawa autorskiego? Rozróżnienie podstaw odpowiedzialności przy przekroczeniu pól eksploatacji, metryk licencyjnych, innych postanowień umowy.
 • Roszczenia przysługujące w razie naruszenia autorskich praw majątkowych: zryczałtowane odszkodowanie, wydanie uzyskanych korzyści, roszczenia informacyjne, ciężar dowodu.
 • Ryzyko odpowiedzialności karnej.
 • Realne ryzyka biznesowe naszych klientów – audyt, obowiązkowe dopłaty do licencji, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie zakupów.
expand_less
expand_more
IX. 02.06.2023 - Specjalne spotkanie (stacjonarnie w Warszawie)
Networking, najciekawsze tematy, odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników.

Dla uczestników

Osiem sesji tematycznych
dwugodzinne spotkania w każdy wtorek tygodnia oraz jedno spotkanie specjalne dla uczestników. Po każdym spotkaniu, będziemy odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu.
Jedna sesja Q&A
w trakcie której odpowiemy na zebrane pytania dotyczące zagadnień pobocznych.
Dedykowana platforma
każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy użytkownika, gdzie znajdzie materiały edukacyjne, nagrania spotkań oraz informacje organizacyjne.
Materiały edukacyjne i pomocnicze
w tym wzorce klauzul udostępniane na dedykowanej platformie.
Certyfikat i punkty szkoleniowe honorowane przez Izby
znak jakości od jednej z najlepszych kancelarii w zakresie prawa nowych technologii w Europie.
Realizacja w formie on-line
bez konieczności poświęcania weekendów i planowania wyjazdów. Całość na platformie Zoom.

Informacje organizacyjne

Program realizowany będzie w terminie od  04 kwietnia do 02 czerwca 2023 r. Zajęcia odbywać się będą online w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15:00-16:30 (po każdym spotkaniu, jeszcze przez 30 minut, będziemy odpowiadać na pytania dotyczące zagadnień poruszanych w ramach danego tematu). Wszystkie materiały, w tym nagrania spotkań, znajdą się na dedykowanej platformie, do której dostęp uzyskają uczestnicy programu w trakcie jego trwania i 90 dni po jego zakończeniu.Koszt udziału i rejestracjaKoszt udziału wynosi 3290 zł netto przy zapisie do 15 marca, a 3790 zł netto po tym terminie. Cykl szkoleń realizuje Maruta Consulting sp. z o.o.Aby się zapisać należy wypełnić i przesłać poniższy formularz. W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół jest do Państwa dyspozycji także mailowo: IPwIT@edulaw.pro

Pytania i odpowiedzi

expand_less
expand_more
Czy to program tylko dla prawników?
 • Nie limitujemy dostępu do programu, ale w odróżnieniu od szeregu innych naszych aktywności, ten pomysł dedykowany jest głównie dla prawników. Bez określonej wiedzy teoretycznej, część wątków może być niezrozumiała. Nikogo nie zniechęcamy, ale to rozbudowany i przemyślany projekt z jasną grupą docelową.
expand_less
expand_more
Czy mogę zapisać się tylko na wybrane tematy?
 • Nie, program traktujemy jako całość, a naszą ideą i ambicją jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy, pozwalającej na oferowanie klientom nowych usług. Prawo własności intelektualnej w kontraktach IT wymaga szerszego kontekstu, który gwarantuje przejście całego programu.
expand_less
expand_more
Jak mogę rozliczyć płatność za program?
 • Wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie maruta.pro uczestnik dokonuje wyboru formy płatności. Do dyspozycji ma:
  • przelew tradycyjny (po rejestracji na stronie maruta.pro, na wskazany adres e‑mail zostanie wysłana proforma, wystawiona na dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku pytań lub konieczności zmiany danych do faktury, należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres e‑mail: maruta.pro@maruta.pl. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma fakturę VAT), lub
  • płatność online (po rejestracji na stronie maruta.pro, Uczestnik zostanie przekierowany do serwisu płatności online, gdzie dokonuje wyboru opcji płatności np. kartą, przekierowanie bankowe. Po zaksięgowaniu przelewu, na adres e‑mail wskazany w zgłoszeniu, zostanie wysłana faktura VAT).
 • W przypadku problemów technicznych związanych z formularzem rejestracyjnym prosimy o kontakt pisząc na adres e‑mail: kontakt@edulaw.pro
contact_support
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zapraszamy do kontaktu na:IPwIT@edulaw.pro

Formularz rejestracyjny

Organizatorem programów edukacyjnych oraz administratorem danych osobowych zgromadzonych w ich trakcie jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją poszczególnych wydarzeń oraz w celach statystycznych.W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych, administratorem danych osobowych jest Maruta Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-684) przy ul. Wspólnej 62. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie treści marketingowych będą przetwarzane w celu kierowania do nich treści marketingowych wskazanym kanałem komunikacji, w tym poprzez profilowanie dokonane na podstawie analizy ich preferencji.Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.