PL
EN

FinTech Expert

Technologia i dane w praktyce instytucji finansowej. Zostań ekspertem w obszarze innowacji finansowych.
To pierwszy wspólny projekt edukacyjny pod nadzorem merytorycznym połączonych kancelarii Rymarz Zdort i Maruta Wachta. Wśród prowadzących znajdą się m.in. partnerzy odpowiedzialni za praktykę regulacji finansowych i bankowych – Michał Kulesza i dr hab. Łukasz Gasiński.Trzecie dziesięciolecie XXI wieku wymaga aktualizacji wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w sektorze krytycznym z perspektywy utrzymania bezpieczeństwa finansowego kraju, ale też będącego podstawowym motorem innowacji finansowych. Zrozumienie technologii w świetle obowiązującego prawa pozwala lepiej odnaleźć się w szeroko pojętym compliance IT.

Dla kogo

Program nakierowany jest na zbudowanie i wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za rozwój innowacyjnych produktów i usług, jak i rozwiązań wewnętrznych w instytucjach finansowych, takich jak banki, krajowe oraz małe instytucje płatnicze czy dostawcy ICT, ale także zakłady ubezpieczeń i firmy inwestycyjne – nie tylko dla prawników, ale również dla praktyków.
image

Korzyści

Uczestnik szkolenia otrzyma wiedzę i kompetencje pozwalające na zrozumienie i wykorzystanie zależności, jakie występują pomiędzy różnymi obszarami w instytucji finansowej, które są niezbędne do budowania innowacyjnych produktów i usług z obszaru FinTech, InsurTech, RegTech w zgodzie z obecnymi, jak i przyszłymi aktami prawnymi i regulacjami. Przekazana wiedza będzie stanowiła istotną przewagę w dyskusjach z pozostałymi zespołami w instytucji, jak również pozwoli na zarządzanie projektami skupionymi wokół aktów prawa i nowych technologii.Potężna dawka wiedzy
Blisko 40 godzin zajęć w ramach warsztatów i sesji Q&A.
Unikatowe kompetencje
To jedyny tak pogłębiony program edukacyjny na polskim rynku w zakresie FinTech.
Wyjątkowy networking
Uczestnictwo w programie to szansa na zbudowanie sieci kontaktów z ekspertami w branży.
Dedykowana platforma
Uczestnicy będą mieli dostęp do unikatowych materiałów edukacyjnych.
Certyfikat
Absolwenci będą dysponowali znakiem jakości w postaci certyfikatu.
Zamierzamy stworzyć ekosystem osób zainteresowanych branżą FinTech. W ramach cyklu przeprowadzimy spotkanie integracyjne. Umożliwimy wymianę wiedzy, doświadczeń i kontaktów.
– Michał Kulesza, Partner w kancelarii Rymarz Zdort Maruta

Kadra

Program został opracowany i zrealizowany będzie pod kierownictwem Michała Kuleszyprof. Łukasza Gasińskiego oraz dr Michała Nowakowskiego.
image
Michał Kulesza
image
dr hab. Łukasz Gasiński
image
Michał Nowakowski
Wszyscy trenerzy to osoby posiadające bogate doświadczenie w zakresie wspierania procesów budowania organizacji w duchu innowacji i efektywnego wykorzystania danych. Nasi eksperci brali udział w licznych implementacjach aktów prawnych i regulacji w takich obszarach jak chmura obliczeniowa, usługi płatnicze (PSD2), outsourcing, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) czy ryzyko operacyjne i zarządzanie danymi. Posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i niezbędne doświadczenie praktyczne. Pracowali zarówno w instytucjach finansowych, jak i w konsultingu, a także uczestniczyli w licznych procesach legislacyjnych. Potrafią przekazywać wiedzę w sposób jasny i zrozumiały.Wśród prelegentów m.in. Piotr FilipowskiJakub ChlebowskiMateusz NowakArkadiusz Kawulski.

Program

W trakcie programu przedstawione zostaną najważniejsze kwestie związane z budowaniem instytucji opartej o technologie, takie jak uczenie maszynowe, biometria, chmura obliczeniowa czy big data. W jego trakcie pokryte zostaną m.in. kwestie związane ze wdrożeniem nowych aktów prawnych i regulacji, jak i budowaniem kultury dla instytucji typu data-driven.Cykl podzielony jest na poniższe moduły i rozpocznie się on 9 marca 2023 r. Po każdym module zaplanowana jest godzinna sesja Q&A.
expand_less
expand_more
09.03.2023 - Moduł I – Wprowadzenie
Wstęp do innowacji finansowych – status quo i przyszłość:
 • Zarys prawno‑regulacyjny.
 • Strategia dla cyfrowych finansów (UE).
 • Strategia dla danych (UE).
 • Nowe technologie w finansach – zarys.
 • Platformizacja usług finansowych.
 • Podejście organów międzynarodowych i regulatorów.
Fundamenty instytucji opartej o innowacyjność i dane:
 • Model tradycyjny versus model 2030.
 • Budowanie strategii instytucji finansowej.
 • Zarządzanie projektami ICT z perspektywy regulacji krajowych i unijnych.
 • Wpływ nowych aktów prawnych na zarządzanie instytucją finansową.
expand_less
expand_more
16.03.2023 - Moduł II – Ład korporacyjny, dokumentacja wewnętrzna
Ład korporacyjny a innowacyjność – jak podejść do rozwiązań organizacyjnych i technicznych:
 • Ład korporacyjny dziś i jutro – podejście regulatorów w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ICT.
 • Kultura typu data‑driven – sztuczna inteligencja a ochrona danych.
Budowanie produktów i usług cyfrowych z perspektywy prawa i regulacji:
 • Znaczenie zasady proporcjonalności oraz podejścia opartego na ryzyku.
 • Znaczenie danych – koncepcja data mesh oraz data as a product a RODO.
 • Wytyczne organów krajowych i unijnych w zakresie budowania produktów.
 • RegTech.
Dokumentacja wewnętrzna w instytucji finansowej:
 • Jak pogodzić UX z wymogami prawnymi i regulacyjnymi?
 • Dobry regulamin – tzn. jaki?
Blok szczegółowy – jak dobrze przygotować się do uzyskania zezwolenia lub zmiany statutu:
 • Procesy licencyjne i „statutowe” w Polsce.
 • Jak wygląda dobry wniosek – przykład małej instytucji płatniczej.
 • Więcej czy mniej?
 • Na co zwraca uwagę regulator?
expand_less
expand_more
30.03.2023 - Moduł III – AML
Blok szczegółowy – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
 • Status quo.
 • Nadchodzące zmiany – w tym AML Package.
 • Nowe technologie a AML – gdzie potencjał?
 • Zdalny onboarding klienta.
 • Relacje korespondenckie i de‑risking.
 • Rola AMLRO i rozwiązania organizacyjne.
 • Przykład Hong Kongu – use case.
expand_less
expand_more
06.04.2023 - Moduł IV – Compliance IT w sektorze finansowym
Blok szczegółowy – outsourcing usług informatycznych, w tym outsourcing chmurowy:
 • Zmiany regulacyjne w zakresie outsourcingu – warzywniak ustawodawczy.
 • Wykorzystanie outsourcingu w sektorze w kontekście obecnych i nowych regulacji.
 • Niezbędne procedury i procesy w zakresie zgodności outsourcingu.
Blok szczegółowy – DORA i cyberbezpieczeństwo:
 • Status quo.
 • Najbliższa przyszłość – DORA, NIS2 i cyber resilience.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ICT (UE; Polska (rekomendacja D i inne); Komunikat UKNF).
Analizy ryzyka:
 • Co zmienić w nowej rzeczywistości?
 • Jak skorzystać z obecnych polityk/procedur?
 • Jak przeprowadzić odpowiednią analizę ryzyka outsourcingu?
Bieżący compliance i zarządzanie ryzykami prawnymi w outsourcingu – monitorowanie umów i utrzymanie zgodności z prawem.
expand_less
expand_more
20.04.2023 - Moduł V – Innowacje finansowe: usługi płatnicze oraz AI
Blok szczegółowy – sztuczna inteligencja i dane:
 • Status quo – PSD2 i RODO.
 • Przyszłość – PSD3 i otwarte finanse oraz projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.
 • Produkty oparte o dane.
 • Jak z perspektywy prawno‑regulacyjnej zarządzać danymi na potrzeby produktów cyfrowych.
 • Wymiana danych poufnych.
expand_less
expand_more
11.05.2023 - Moduł VI – Kontrakty IT w sektorze finansowym
Blok szczegółowy – outsourcing a kontrakt: jak przygotować dobrą umowę?
 • Polityka zakupowa i zarządzanie dostawcami w świetle wymogów prawnych.
 • Co powinna uwzględniać umowa IT?
 • Dobre praktyki dotyczące tworzenia umów IT.
 • Co warto negocjować? Jak prowadzić negocjacje? Jak uzgadniać i zawierać umowy adhezyjne?
 • Realizacja umów IT, mitygacja bieżących ryzyk. Jak unikać sporu?
 • Wpływ przyszłych regulacji na umowy IT.
expand_less
expand_more
25.05.2023 - Moduł VII – Rynek krypto
Kryptoaktywa, waluty wirtualne i CBDC:
 • Status quo – Polska i świat.
 • MiCA i DLT Pilot Programme.
 • Waluty wirtualne w ustawie o AML/CFT oraz Rozporządzeniu 2015/847.
 • Jak wykorzystać istniejące rozwiązania (Innovation Hub, Blockchain Sandbox) do budowania produktów godnych zaufania?
 • Przejrzystość kluczem do sukcesu.
 • Ustawa o usługach płatniczych a tokeny.
expand_less
expand_more
31.05.2023 - Wręczenie certyfikatów i spotkanie podsumowujące
Popołudniowe stacjonarne spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać ze sobą na żywo i wymienić się doświadczeniami przy kieliszku wina.

Informacje organizacyjne

Program realizowany będzie w terminie od marca do czerwca 2023 r.
 Zajęcia odbywać się będą online w języku polskim w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie Zoom. Dostęp do dedykowanej platformy będzie nadany w dniu rozpoczęcia programu. Program realizowany przez Maruta Consulting sp. z o.o. przy merytorycznym wsparciu kancelarii Rymarz Zdort Maruta.
Koszt udziału i rejestracjaW związku z ideą zakładającą interakcję uczestników z prowadzącymi liczba miejsc jest ograniczona. Koszt udziału wynosi 4.900 PLN netto przy zapisie do 31 stycznia 2023 r., a po tym terminie 5.900 PLN netto*. Termin zapisów upływa 1 marca 2023 r. * Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia organizacji/firmy, która oddeleguje do udziału w programie maksymalnie 4 pracowników. Aby otrzymać ofertę dla organizacji, prosimy o kontakt mailowy.
Rejestracja zakończona
contact_support
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zapraszamy do kontaktu na:kontakt@edulaw.pro